ĪPAŠUMA PIRKŠANA. Mūsu loma un atbildība, palīdzot nekustamā īpašuma iegādē.

Nekustamā īpašuma speciālista atbildība un pienākums ir parūpēties par darījuma drošību un, lai darījumā iesasitītās puses neciestu no pārpratumiem vai kāda negodprātīgas rīcības. Pircējam jābūt pilnībā informētam par topošā īpašuma stāvokli , niansēm, kā arī nākotnes perspektīvām.

Par ko rūpējamies mēs.

1. Īpašumu atlase.

Kopēja sadarbība sākas ar klienta vēlmju un vajadzību izzināšanu, un potenciālo īpašumu atlasi. Ir divu veidu klienti – pirmie, kas ļoti aktīvi iesaistās sava īpašuma meklējumos, sūtot mums izvērtēšanai sludinājumu portālos atrastos īpašumus un otrie – kas pilnībā paļaujas uz nekustamā īpašuma speciālista piemeklētajiem variantiem. Gan ar vieniem, gan otriem izveidojas cieša sadarbība brīdī, kad vēlamos objektus sākam apskatīt un izvērtēt klātienē. Tur izkristalizējas vairāk nianses un sajūtas, kas ļauj veiksmīgi atrast piemērotāko īpašumu.

2. Noskaidrojam pamatinformāciju.

Pirms nekustamā īpašuma iegādes, mēs pārliecināmies, kas ir tā patiesais īpašnieks un, protams, vai īpašums ir ierakstīts Zemesgrāmatā. Svarīgi ir pārliecināties, vai viss topošais īpašums, ko plānojat pirkt, pieder pārdevējam. Proti, vai būve uz zemes gabala pieder vienam un tam pašam īpašniekam, ja runa iet par mājas iegādi. Ne velti to pieminam, jo šī ir izplatīta situācija Latvijā. Dzīvokļa iegādes gadījumā, noskaidrojam, kas ietilpst īpašuma sastāvā. Tāpat mūsu darbs ir pārliecināties, vai nekustamais īpašums nav ieķīlāts kādam par labu un, vai tam nav citi apgrūtinājumi.

3. Noskaidrojam papildinformāciju par ēku.

Ja mēs zinām, ka klients vēlas iegādāties ekspluatācijā nenodotu ēku, tad mūsu pienākums ir noskaidrot, vai ēka ir uzbūvēta nepārkāpjot kādus noteikumus, kā rezultātā šī ēka būtu jānojauc, vai jāveic jauna detālplānojuma izstrāde. Tāpat ir jānoskaidro ēkas tehniskais stāvoklis, lai saprastu, cik daudz līdzekļu ēkā būtu vēl jāiegulda. Šim nolūkam nodrošinām pieredzējušu būvniecības speciālistu konkrētā objekta apsekošanai, taču jāsaka, ka lielākoties pircējs izvēlas piesaistīt sev zināmu speciālistu pats.
Ja mūsu klients iegādājas īpašumu, pārliecināmies, vai tajā nav veikta patvaļīga būvniecība. Vai pretējā gadījumā, izskaidrojam klientam, ar ko rēķināties, iegādājoties īpašumu ar patvaļīgu būvniecību.

4. Noskaidrojam papildinformāciju par zemi.

Ja mūsu klients vēlas iegādāties zemes gabalu, tad, pirmkārt, noskaidrojam, kādi tam ir apgrūtinājumi vai ierobežojumi. Tie var būt saistīti ar ceļu servitūtiem, dabas liegumiem, kultūras pieminekļa statusu u.c. Mūsuprāt, tikpat svarīgi ir arī klientu informēt par teritoriālo plānojumu – gan kur atrodas noskatītais zemes gabals, gan apkārt esošie. Piekam, svarīgi ir informēt klientu ne tikai par aktuālo teritoriālā plānojuma situāciju, bet arī par nākotnes plāniem konkrētajā reģionā, jo īpaši zemes gabala pieguļošajā apkārtnē. Pirms zemes gabala iegādes, izpētām esošo komunikāciju tīklu – ūdens, kanalizācija, elektrība, gāze, pievedceļi. Noskaidrojam tuvākos/tālākos attīstības plānus konkrētajā reģionā.

5. Kad izlemts iegādāties nekustamo īpašumu.

Šinī brīdī sākas darbs ar abām iesaistītajām pusēm. Pirmkārt, kā augstāk jau minēts, mēs esam pārliecinājušies, vai pārdevējam īpašums pieder. Pēc nepieciešamības – informējam pārdevēju, tam sagatavot trešo personu piekrišanu pārdošanai – tā var būt laulātā piekrišana, ja pārdevējs sastāv laulībā, vai bankas piekrišana, ja konkrētais īpašums ir ieķīlāts bankai par labu. Ja īpašums tiek pārdots uz pilnvaras pamata, tādā gadījumā mēs pārbaudām tās patiesumu – proti, vai pilnvara izdota pie zvērināta notāra un, vai konkrētā pilnvara dod tiesības konkrēto īpašumu pārdot, kā arī, vai tā nav atsaukta. Tāpat noskaidrojam, vai ir kāds, kam pieder pirmpirkuma tiesības uz īpašumu.
Ja iegādāts tiek mājoklis, tad šajā pirkuma procesa posmā abām iesaistītajām pusēm ir jāvienojas par laika posmu, kādā mājoklis tiks atbrīvots un jaunais īpašnieks uz to varēs pārcelties.

6. Līgumu sagatavošana.

Slēdzot darījumu, izvērtējam un izskaidrojam iesaistītajām pusēm piemērotākos līguma veidus (pirkuma līgums, rokas naudas, cerību pirkuma līgums) attiecīgajam darījumam. Izvērtējam un atrunājam maksājuma kārtību. Proti, vai maksājums tiks veikts , izmantojot darījuma konta līgumu, notariālā glabājuma kontu, vai arī pirkuma summa tiks pārskaitīta vienlaicīgi vai pa daļām uz pārdevēja kontu.

7. Notāra piesaistīšana.

Daudzu gadu laikā mums ir izveidojusies stabila, droša un patīkama sadarbība ar vairākiem Latvijas zvērinātiem notāriem, un izvērtējot darījuma nianses, attiecīgi piesaistām tos saviem klientiem.
Lai Zemesgrāmatā varētu reģistrēt jauno īpašnieku, zvērinātam notāram pirms tam ir jāsagatavo un jāapliecina ‘nostiprinājuma lūgums’, kurā tas apstiprina iesaistīto pušu, proti, pircēja un pārdevēja parakstus un rīcībspēju.

8. Reģistrēšana Zemesgrāmatā.

Pēc vienošanās ar klientu – Zemesgrāmatā dokumentus iesniedzam mēs, vai arī klients pats personīgi.

9. Nodevas un nodokļi.

Sniedzam klientam informāciju un aprēķinu par nodevu un nodokļu apmēru, iegādājoties īpašumu.

10. Pieņemšanas nodošanas akts.

Darījumam veiksmīgi noslēdzoties, sagatavojam klientam īpašuma pieņemšanas nodošanas aktu. Ja iegādāts ir mājoklis, tad fiksējam ūdens un elektrības skaitījumus.

Ja Jums nepieciešama droša un profesionāla palīdzība īpašuma piemeklēšanā un iegādē, sazinieties ar mums.

Mums 20 gadu pieredze nekustamo īpašumu nozarē, atbildīga pieeja un 100% pozitīvas atsauksmes no klientiem.

Ļaujiet mums virzīt Jūs uz jaunajām mājām!

Dalies:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Citi jaunumi

īpašumtiesības

ĪPAŠUMTIESĪBU SAKĀRTOŠANA

Īpašumtiesības, to sakārtošana – pacietība un laiks, ar ko vajadzēs apbruņoties, lai savestu kārtībā nepieciešamās formalitātes.