Pirkšana

Nodrošinām profesionālu līdzdalību visā darījuma gaitā.

• mēs palīdzam atrast izdevīgāko un Jūsu vajadzībām piemērotāko piedāvājumu
• sagatavojam nepieciešamo dokumentāciju
• uzraugām un vadām darījuma procesu
• kā arī sniedzam palīdzību juridiskos jautājumos.

Mūsu loma un atbildība palīdzot īpašuma iegādē

Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar mums