„WINDO Real Estate” komanda veiksmīgi darbojas Latvijas nekustamo īpašumu tirgū jau vairāk nekā 10 gadus. Laika gaitā esam uzkrājuši daudzpusīgu pieredzi, kā rezultātā ir izkristalizējusies mūsu darbības Vīzija - nodrošināt klientiem augstākā līmeņa servisu.
Saviem klientiem sniedzam pakalpojumus pēc labākās sirdsapziņas un pieredzē izkoptas darījumu attiecību kultūras.
Mūsu komandā izvirzītās Vērtības:
• klienta vajadzības
• mūsu atbildība
• savstarpēja sadarbība
atainojas ikdienas darbā un attieksmē pret līdzcilvēkiem.

Uzņēmuma stratēģijas pamatā ir piedāvāt kompleksu pakalpojumu klāstu Latvijas nekustamo īpašumu tirgū, īpaši uzsverot apkalpošanas profesionalitāti, kvalitāti un elastīgumu.
Spējam nodrošināt mūsu profesionāļu līdzdalību un konsultācijas jebkurā darījuma norises posmā:
• nekustamo īpašumu pirkšana;
• nekustamo īpašumu pārdošana;
• nekustamo īpašumu izīrēšana, iznomāšana;
• nekustamo īpašumu pārvaldīšana;
• nekustamo īpašumu novērtēšana;
• dokumentu noformēšana;
• nekustamo īpašumu tirgus izpēte, analīze;
• juridiskās konsultācijas;
• klientu interešu pārstāvniecība.